Ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Brandweer
Zonevorming

Geïntegreerde wijzigingen:

  • M.B. van 09.10.2019 - Pbl. 23.10.2019
  • M.B. van 02.03.2020 - Pbl. 10.03.2020
  • M.B. van 11.02.2022 - Pbl. 09.03.2022
  • M.B. van 09.12.2022 - Pbl. 19.01.2023
  • M.B. van 08.09.2023 – Pbl. 20.10.2023
20.10.2023
Ministerieel besluit
3 pagina's