B-FAST

B-FAST is een interdepartementale structuur die de verzending van Belgische noodhulp naar het buitenland organiseert.Belgische hulp in het buitenland wordt meestal op Europees niveau gecoördineerd (Mechanisme voor civiele bescherming van de EU).
Op vraag van de Europese Unie stuurt België dan een B-FAST team (Belgian First Aid and Support team) uit.

De samenstelling van een B-FAST team hangt af van het type van interventie en dus van het type van ramp (overstromingen, vervuilingen, vloedgolven, enz.). 

 

De Civiele Bescherming levert op drie manieren zijn bijdrage aan B-FAST

  1. Vaste gestandaardiseerde modules (interventie ploegen) die gecertificeerd zijn door de Europese overheden volgens internationale kwaliteitsnormen. De Civiele Bescherming beschikt over een module FRUB (Flood Rescue Using Boats) en een module HCP (High Capacity Pumping). 
  2. Ad hoc capaciteiten, afhankelijk van de situatie en de aanvraag van het getroffen land, zoals CBRN-detectieteams (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) met meetvoertuigen en een mobiel laboratorium die snel en rechtstreeks op het terrein stalen van mogelijk gevaarlijke producten kunnen analyseren, decontaminatiemiddelen, drones, enz.
  3. Als de Belgische interventiedienst verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning bij rampen, stelt de Civiele Bescherming eveneens logistieke specialisten ter beschikking van B-FAST en haar partnerorganisaties. Deze deskundigen ondersteunen bijvoorbeeld de waterzuiveringsteams van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en kunnen externe partnerorganisaties helpen bij het transport van hun capaciteiten. Samen met de Belgische federale politie heeft de Civiele Bescherming bijvoorbeeld bijgedragen aan de ontwikkeling van een DVI-capaciteit (Disaster Victim Identification) bij de federale politie in Thailand (na de tsunami van 2004) en aan de ontplooiing van het B-Life biologische mobiele laboratorium van de UCL in Guinea (bij de Ebola-epidemie).