Internationale missies

Nieuws

Vertrek B-Fast

Het team van B-FAST (Belgian First Aid & Support) komt vanmiddag terug van hun zesdaagse opdracht in Dominica, een Caraïbisch eiland dat zwaar getroffen werd door de doortocht van orkaan Maria. Onze experten zijn erin geslaagd om een waterzuiveringsstation aan een rivier te installeren en zo drinkbaar water te voorzien.

EU Modex

De globale doelstelling van de oefeningen van de modules van de Europese Civiele Bescherming (EU Modex) is om de modules en experts inzake Europese Civiele Bescherming die vrijgemaakt worden door de deelnemende staten, te testen en te trainen, om hen voor te bereiden op internationale operaties in het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming.

B-Fast

Equipe B-Fast

In geval van rampen van grote omvang in het buitenland kan België hulp sturen naar de getroffen gebieden. B-FAST-teams zijn samengesteld uit experts van Volksgezondheid, Defensie, Brandweer, Civiele Bescherming…

Hulpteams met honden

De reddingshondteams of kynologenhulpverleningsteams genoemd, zijn gespecialiseerd in het zoeken naar vermiste of bedolven personen.

High capacity pumping

De beschikbare middelen van de Belgische civiele bescherming laten B-FAST toe om ook te kunnen optreden bij grootschalige overstromingen in het buitenland.